Nadávky v slovenských filmoch

Koncept videa bol, že podľa všeobecne zaužívaného názoru vystihujú slovenské filmy našu národnú mentalitu a preto sú len o alkohole, sexe a nadávkach. Na základe tohto predsudku autori tejto kompilácie vytvorili koláže zo scén v slovenských filmoch, ktoré sú zamerané práve na to, čo je Slovákom veľmi blízke. Týmto vtipným spôsobom chcú upozorniť divákov na slávnostné udeľovanie filmových cien Slnko v sieti.