Ivan Gašparovič praje Andrejovi Kiskovi

Súčasný prezident Ivan Gašparovič praje Andrejovi Kiskovi, ako novému prezidentovi.
Ivan Gašparovič praje Andrejovi Kiskovi