Bolek Polívka a aktuálne počasie

Bolek Polívka z filmu Dedictví aneb kurva hoši gutntag o aktuálnom počasí.
Bolek Polívka a aktuálne počasie