Dobrý argument prečo to nerobiť

Veľmi dobrý argument prečo to nerobiť. Ja len dúfam, že si tie ruky aspoň dobre umyje.
Dobrý argument prečo to nerobiť