Ivan Gašparovič sa snaží odvoliť

Pán prezident Ivan Gašparovič sa snaží odvoliť. Ešte že je tých lístkov dostatok.
Ivan Gašparovič sa snaží odvoliť