Kto je gay

Štatistika predsa nemôže klamať! Tak kto je ten gay?
Kto je gay