Medzičasom na Slovensku

Celý svet je na nohách a v uliciach. Ako to asi vyzerá na Slovensku?
Medzičasom na Slovensku