Mojsejova múdrosť

Jedna (asi z mnohých) múdrostí Braňa Mojseja
Mojsejova múdrosť