Na konci dúhy nájdeš poklad

Boh nám ukazuje, kde hľadať.
Na konci dúhy nájdeš poklad