Pravidlá treba dodržiavať

Pravidlá treba dodržiavať…
Pravidlá treba dodržiavať