Prednáška z fyziky

Niet nad praktické ukážky. Takto prakticky získané vedomosti si určite uchovajú študenti dlhšie.
Prednáška z fyziky