Pri tetovaní platí dvakrát meraj a raz rež

Známe dvakrát meraj a raz rež platí aj pri tetovaní. Prosím, berte si z toho príklad k ponaučenie do budúcna.
Pri tetovaní platí dvakrát meraj a raz rež