Ruský valibuk

Tak to musí byť chlap ako hora. Dobre sa pozrite, kde má vlastne tú ruku.
Ruský valibuk