Slovensko a policajný štát?

Je Slovensko naozaj policajný štát? Pozrite na čísla
Slovensko a policajný štát