Slušne vychovaný, prenechal miesto starším

Tomu sa povie naozaj slušne vychovaný, aj keď nevládal stáť, prenechal miesto starším.
Slušne vychovaný, prenechal miesto starším