Stáť alebo ísť

A čo by ste spravili vy?
Stáť alebo ísť