Svätý Mikuláš

Tak čo, poslúchali ste tento rok?
Svätý Mikuláš