Tabuľa s varovaním

Životu nebezpečné! Radšej toto varovanie neberte na ľahkú váhu.
Tabuľa s varovaním