Toto nie je meď

Dôležite upozornenie pre „zberačov“ (zlodejov) cenných kovov.
Toto nie je meď