Pápežsky koncil

Na pápežskom koncile si zobral slovo jeden z kardinálov a vraví:
– Drahí bratia, kontaktovala ma firma Coca-cola a ponúkla nám tri miliardy eur ako dar pre cirkev.
V miestnosti to radostne zašumí a kardinál pokračuje:
– Má to však jeden háčik. Chcú aby sme v modlitbe Otče náš zamenili chlieb náš každodenný, za Coca-colu… každodennú. A tak sa vás teda pýtam – kedy nám končí zmluva z pekárňami?