Byť bohatým nie je o tom koľko máš, ale…

Dojemná krátka dráma zo Singapuru o tom, že sú aj dôležitejšie veci, ako byť bohatý. Syn sa postaví na odpor voči svojmu otcovi, len aby si uvedomil jeho skutočné zámery.