Fail! Test krytu telefónu

Chudák chlapec, jeho test krytu telefónu mu nedopadol najlepšie.