Môžete chodiť po vode? Prečo nie?!

Beh, skákanie a cyklistika na 8000 litrov nie-newtonovej tekutiny v Kuala Lumpur v Malajzii.