Neseď doma a choď VOLIŤ!

Nebuď ľahostajný, rozhoduj o svojej budúcnosti a nenechaj to na iných! Choď VOLIŤ!