Nová Apple reklama na iPhone 5s

Apple v tejto novej reklame na iPhone 5s zacielil na rodičov.