Rozdiel medzi násilím na mužovi a žene

Tento sociálny experiment na ulici poukazuje na rozdiely medzi násilím na mužovi a žene.