Rytmus: 20 rokov brácho každý deň

Ako napovedá popis videa, jedná sa o taký obyčajný piatok s Rytmusom a Egom.