Traja írsky chlapci tancujú po celom svete

Cesta po celom svete trojice chlapcov z Írska. Spolu 23 krajín za jeden rok.