Typický deň v Rusku

Záznam bezpečnostnej kamery z ulice v Ruske a jeden typický deň