Mama a synáčik

Mama pracuje v kuchyni a jej 5 ročný syn sa hra v obývačke s elektrickým vláčikom. Naraz vláčik zastaví a jej syn …hovorí:
– Vy ko*oti, ktorí chcete vystúpiť, vypadnite odtiaľ, pretože toto je posledná zastávka. A vy ko*oti, ktorí
chcete nastúpiť, okamžite pohnite zadkom, pretože hneď odchádzame.
Zdesená matka vojde do izby a hovorí:
– V tomto dome takto nerozprávame! Takže hneď choď za trest do svojej izby a zostaň tam dve hodiny. Potom sa mozeš vrátiť a hrať sa ďalej so svojim vláčikom. Chcem ale, aby si hovoril len slušne.
Po dvoch hodinách syn výjde zo svojej izby a hrá sa zase so svojim vláčikom. Za chvíľku vlak zastaví a matka počuje:
– Všetkým pasažierom, ktorí vystupujú, pripomínam, aby si nezabudli vziať batožinu. Chceme Vám poďakovať, že ste s nami cestovali a dúfame, že ste strávili príjemnú cestu.
Ďalej počuje:
– Tým, ktorí práve nastupujú, pripomíname aby si malú batožinu dali pod sedadlo. Pamätajte prosím, ze fajčenie nie je v tomto vlaku dovolené. Prajeme Vám prijemnú cestu.
Keď sa matka súhlasne a spokojne usmiala, syn dodal:
– A pre Vás, kto ste nasraní z dvojhodinoveho meškania, choďte poďakovať tej pi*i v kuchyni.