Američan, Nemec a Arab

Rozprávajú sa Američan, Nemec a Arab. Američan:
– Mám 4 synov, ešte si urobím jedného a mám basketbalové družstvo.
Nemec na to:
– Mám 10 synov, ešte jeden a bude futbalové mužstvo.
Arab sa zasmeje a hovorí:
– Mám 17 žien. Ešte si vezmem jednu a mám golfové ihrisko.