Deža to zrazilo na zem

Dežo leží na ceste a policajti idúci okolo sa ho pýtajú, čo sa mu stalo.
– Zrazilo ma to na zem.
– A zapamätali ste si značku?
– Samozrejme, Tibavské dievča červené.