Farár a Anička

Stretne farár Aničku a pýta sa jej…
Farár a Anička