Otec volá synovi

Už to prišlo na rodičov a otec volá svojmu synovi.
Otec volá synovi