Poslúchol manželku

Tak toto musí byť manžel roka! Ihneď poslúchol svoju manželku.
Poslúchol manželku