Rozprávajú sa Francúz, Angličan a Slovák

Rozprávajú sa medzi sebou Francúz, Angličan a Slovák o rýchlosti pri stavaní.
Rozprávajú sa Francúz, Angličan a Slovák