Odkaz niekde na zástavke

Tak to sú ale kamaráti, nechajú ti odkaz hoci aj na zástavke.
Odkaz niekde na zástavke