Slovenská polícia a ich 101% objasnenosť

Objasnenosť mravnostných kriminálnych prípadov alebo ako sa u nás upravujú výsledky.
Slovenská polícia a ich 101% objasnenosť