Jazykové okienko televízie JOJ (#2)

Odvysielané v piatok 28. februára 2014 v hlavnom spravodajstve televízie o 19:00.
Jazykové okienko televízie JOJ (#2)