Niekde na internátoch

Zaujímava zbierka fotografií zážítkov na internáte. Kto bol na internáte, tak určite vie, že najlepšie veci sa vždy zabudnú zväčniť, no tu sa ich pár podarilo zachytiť.
Niekde na internátoch