Slovenská internátna improvizácia

Aj takto sa vedia študenti vynájsť na našich internátoch.
Slovenská internátna improvizácia