Niekde na slovenských cestách

Slovenské cesty sú čoraz viac nebezpečné, okrem počasia tomu dopomáha aj neupravená vozovka.
Niekde na slovenských cestách