Pán prezident Gašparovič a vyjadrovanie

Pán prezident Ivan Gašparovič a jeho vyjadrovanie na verejnosti.
Pán prezident Gašparovič a vyjadrovanie