List susedom

Jeden “ostrý” list susedom z bytu číslo 13
List susedom