List susedom

Jeden „ostrý“ list susedom z bytu číslo 13
List susedom