Niekde v pralese

Ide si tak chlapík po pralese a zrazu ho obkľúčia domorodci s kopijami, lukmi a tak. Chlapík si hovorí:
– A som v keli.
Naraz zahrmí, zablýska sa, otvorí sa nebo a hlas hovorí:
– Nie si v keli, pri nohách máš kameň, hoď ho do náčelníka!
Chlapík pozrerá, pri nohach fakt leží kameň, nuž ho zdvihne a z celej sily ho hodí do náčelníka. Ten padne v krvi mrtvý na zem.
Opäť sa otvorí nebo a hlas hovorí:
– Tak a teraz si v keli!