Prečo si sa oženil?

– Tati prečo si sa oženil?
– Aby si sa ty narodil, synak.
– A prečo si si zobral práve mamičku?
– Otec sa triumfálne obráti k manželke:
– Vidíš ani to dieťa to nechápe