Kde je moje auto

Realita posledných dní na nejednom mieste na Slovensku.
Kde je moje auto