Nočné súloženie a oznam pre susedov

Keď sú príliš tenké steny a susedia majú malé deti.
Nočné súloženie a oznam pre susedov