Vysvetlenie Ivana Gašparoviča

Ivan Gašparovič si dal ruku na srdce a podal vysvetlenie.
Vysvetlenie Ivana Gašparoviča