Idioti na Oregonskej univerzite v USA

Myslíte si, že len na Slovensku máme problémové deti na školách? Pozrite sa na USA.